درباره سازمان

سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی ،بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکزسياست گذاری ،مديريت و هماهنگی توسعه وبهينه سازی ،افزايش کيفيت،کاهش زمان اجراو قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان يکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعاليت می نمايد سازمان مجری ساختمانهاو تاسيسات دولتی و عمومی در سال 1372 پس از تصويب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکيلات غير ضروری به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود.

آخرین اخبار

نشست هم انديشي معاون وزير راه و شهرسازي با بانوان كارمند در سازمان مجري:

نبيان بر اعتماد به بانوان در پيشبرد امور سازماني تأكيد كرد

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نتيجه بسيار مطلوب فعاليت هاي كارشناسي و مديريتي بانوان كارمند در سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، بر لزوم اعتماد هرچه بيشتر به آنها در پيشبرد امور سازماني تأكيد كرد.

ادامه خبر

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

ساخت 237 پروژه بيمارستاني از بدو تأسيس سازمان مجري / پيشرفت فيزيكي 80 درصدي پروژه ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به عملكرد سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، گفت: اين سازمان در بخش تأمين زيرساخت هاي عمراني بخش درماني كشور، 237 بيمارستان را طي سال هاي گذشته ساخته و تحويل وزارت بهداشت و درمان داده است.

ادامه خبر

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

پيشرفت 24 درصدي پروژه ساخت بيمارستان سلماس

معاون وزير راه و شهرسازي از پيشرفت 24 درصدي پروژه ساخت بيمارستان جديد شهرستان سلماس خبر داد.

ادامه خبر

با همراهي معاون وزير راه و شهرسازي:

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني سازمان مجري در اردبيل بازديد كرد

علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، از روند ساخت بيمارستان 500 تختخوابي و ورزشگاه 20 هزار نفري اردبيل بازديد كرد.

ادامه خبر

با حضور معاون وزير راه و شهرسازي:

مراسم تجليل از بسيجيان سازمان مجري برگزار شد

معاون وزير راه و شهرسازي در مراسمي از كاركنان بسيجي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي تجليل كرد.

ادامه خبر