اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 - معاون اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات


شرح وظایف اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم ها وسامانه های نرم افزاری كاربردی مورد نیاز سازمان و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه 
 •  برنامه ریزی بمنظور تجهیز ،پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار وشبكه ارتباطی
 •  طراحی، ایجاد ،نگهداری وارتقاء فنی پایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان
 •  سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم های عمومی و اختصاصی و یكپارچه سازی آنها.
 •  تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیكی و اجرای طرح های تبدیل و ارتقا سیستم های رایانه ای در سازمان
 •  طراحی واستقرارساختار مطمئن وپیشرفته شبكه وتعیین تجهیزات سوئیچینگ و روتینگ شبكه و فناوری های امنیتی مورد ی ناز
 •  ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های محوله.
 •  ارائه طرح جامع امنیت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها ، قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح
 •  تجزیه و تحلیل شبكه و تعیین میزان مخاطرات امنیتی و ارائه راه حل ها برای كاهش آسیب پذیری و تهدیدات .
 •  اطلاع رسانی به كاركنان سازمان پیرامون مسائل مرتبط با حوزه كاری و حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس های شبكه و آگاهی رسانی به كاربران شبكه در خصوص روش های جدید نفوذ به سیستم ها و روش های مقابله با آن
 •  ایجاد و پیاده سازی بستر های مناسب جهت دوركاری .
 •  اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبكه به منظور مقابله با تهدید های جدید
 •  پیش بینی و ارائه پیشنهاد برنامه های آموزشی لازم در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مهارت های تخصصی كاركنان با هماهنگی اداره كل منابع انسانی ، پشتیبانی و رفاه .