معاون وزیر و مدیرعامل

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری

علی نبیان - معاون وزير راه و شهرسازی و مديرعامل سازمان مجری

 

دفتر مدیرعامل

تلفن: ۸۸۰۳۹۲۴۳ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۹۵۶۰ (۰۲۱)


حوزه مدیرعامل

  • دفتر مدیرعامل، ارزیابی عملکرد و روابط عمومی
  • مجری طرحهای ويژه
  • دفتر بازرسی و نظارت فنی
  • دفتر جذب سرمايه و تامين منابع مالی
  • مديريت پدافند غير عامل
  • مديريت حراست