مدیران کل سازمان

اداره کل حوزه مدیر عامل، ارزیابی عملکرد و روابط عمومی

سید حامد هاشمی- مدیرکل دفتر مدیرعامل، ارزیابی عملکرد و روابط عمومی

دفتر مدیرعامل و روابط عمومی                                                                         

تلفن: ۸۸۰۵۳۳۵۰ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۶۱۲۱۷۱ (۰۲۱)


شرح وظایف دفتر مدیرعامل و روابط عمومی

 • هماهنگي امور مربوط به تعيين و تنظيم برنامه ملاقات مديرعامل با مقامات و كاركنان سازمان و يا مسئولان دستگاهها و ارگانهاي دولتي وخصوصي و ساير افراد حقيقي وحقوقي 
 • انجام امور مربوط به تشكيل جلسات هيئت مديره و تنظيم صورت جلسات و همچنين توزيع و ابلاغ مصوبات،صورتجلسات ،اطلاعيه ها و ... به واحدهاي سازماني ومقامات ذيربط .
 • فراهم كردن مقدمات تشكيل جلسات كميسيونها و ..... بر اساس برنامه ها و دستور صادره از سوي مديرعامل و كنترل و هماهنگي امور مربوط به تنظيم برنامه هاي روزانه  هفتگي و ماهانه مديرعامل .
 • انجام امور مربوط به مكاتبات حوزه مدير عامل در محدوده اختيارات تفويض شده .
 • تهيه و تنظيم و ارائه گزارشات مستمر از عملكرد دفتر به مدير عامل سازمان .
 • برقراري ارتباط مستمر با رسانه هاي گروهي بمنظور انعكاس وتشريح ديدگاهها ، سياستها ، برنامه ها وعملكردسازمان .
 • تدوين واجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان با هماهنگي شوراي فرهنگي سازمان 
 • بررسي مستمر مندرجات جرايد درزمينه فعاليتهاي سازمان و سايرمطالب مرتبط ، تنظيم و ارائه بولتن و خلاصه اخبار جمع آوري شده به مديرعامل واعضاي هيئت مديره وسايرمسئولين وكاركنان ذيربط .
 • اجراي طرحهاي اطلاع رساني ، انتشاراتي، خبري و تهيه فيلم ، اسلايد و عكس از فعاليتهاي عمومي وتخصصي سازمان ، حسب نياز براي آگاهي افكار عمومي.
 • هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر ومنظم با واحدهاي روابط عمومي برون سازماني .
 • تهيه و تدوين برنامه سالانه فعاليتهاي روابط عمومي سازمان وبرقراري ارتباط و هماهنگي با سازمانهاي وابسته به منظور هم سو نمودن فعاليتها . 
 • برآورد و نياز سنجي از واحدهاي مختلف سازمان درزمينه تهيه كتب و مجلات و مقالات مورد نياز .
 • اداره امور كتابخانه وتجهيز آن از طريق موارد ديداري ، شنيداري ونوشتاري ، همچنين ارتباط با بازار كتاب درداخل وخارج از كشور و سازمانهاي ذيربط به منظور تهيه وجمع آوري كتب ،انتشارات ومقالات تخصصي .
 • نگهداري اسناد ومدارك مربوط به حوزه مديرعامل.
 • بهنگام نمودن اطلاعات ومندرجات وب سايت وپورتال سازمان. 

دفتر جذب سرمايه و تأمين مالی

 

رسول مومنی- مديركل دفتر جذب سرمايه و تأمين مالی

 

دفتر جذب سرمايه و تأمين مالی

تلفن:88049397(021)

نمابر:88039159(021)


شرح وظايف دفتر جذب سرمايه و تأمين مالی

 • برنامه ریزی و نظارت برتهیه و تدوین گزارشات تحلیلی اقتصادی در زمینه مختلف سرمایه گذاری ، مشارکت ها در پروژه ها و طرح های سازمان و ارائه نتایج آن به مدیرعامل .
 • برنامه ریزی به منظور بررسی عوامل مؤثر در مشارکت بخش غیردولتی در توسعه و گسترش طرح ها و پروژه های سازمان .
 • بررسی مطلعات اقتصادی و گزارش های فنی ارائه شده از سوی کارشناسان در زمینه شناسایی سرمایه گذاران و نحوه مشارکت آنها در پروژه های سازمان
 • نظارت بر تهیه و تدوین گزارش های توجیهی جذب سرمایه و بکارگیری منابع مالی بخش غیردولتی اعم از منابع داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در ایجاد و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز .
 • هماهنگی در ارائه خط مشی های فنی و راهنمایی های لازم به بخش خصوصی در احداث و توسعه ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی .
 • برنامه ریزی و پیگیری به منظور تهیه و ارائه طرح های الگوئی موردنیاز به متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش .
 • بررسی سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدکننده مصالح و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی وارائه پیشنهادات لازم به مدیرعامل .
 • برنامه ریزی به منظور دستیابی به شیوه های مؤثر در تشویق و ترغیب بخش خصوصی به منظور جذب سرمایه های داخلی و جلب مشارکت ها  دراحداث ساختمانها وتاسیسات دولتی و عمومی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و معرفی سرمایه گذار به منظور تامین مالی پروژه ها و طرح های سازمان .
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین ضوابط ، معیارها و دستورالعمل های لازم به منظور تجهیز منابع مالی سازمان از طریق منابع غیر دولتی
 • بررسی راه کارهای ارائه شده در زمینه تامین و تجهیز منابع مالی در زمینه احداث ساختمانها و تاسیسات با استفاده از منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.
 • برنامه ریزی درجهت شناسایی منابع مالی موردنیاز پروژه ها و طرح های سازمان با کمترین هزینه و بهترین شرایط.
 • بررسی پیشنهادات اخذ شده ار منابع داخلی و خارجی درجهت تامین و تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح ها و پروژه ها و تهیه و ارائه گزارش های لازم در این زمینه  به مدیرعامل سازمان 
 • اظهارنظر در مورد اعطای تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری  بابت طرح ها و پروژه های پیشنهادی متقاضیان و سرمایه گذاران.
 • هماهنگی و همکاری با اداره کل امورمهندسی و فنآوری های نوین منظور انجام بررسی های لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان .
 • برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات تخصصی سازمان در داخل و خارج کشور دررابطه با اجرای پروژه های ساختمانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
 • نظارت بر تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و روش های اجرائی نحوه جلب مشارکت با بخش خصوصی .
 • ارائه گزارش های و توجیهات اقتصادی واگذاری احداث ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی به سرمایه گذاران و متقاضیان به مدیرعامل و هئیت مدیره سازمان .
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی در انجام وظایف مصوب اداره کل .
 • نظارت و مراقبت درانجام به موقع وظایف محوله به اداره کل .
 • سازماندهی فعالیت ها و تقسیم کار بین کارشناسان واحد و هدایت و راهنمایی آنها در انجام وظایف محوله .
 • شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مرتبط با وظایف اداره کل و تهیه گزارش های لازم جهت استحضار مقام مافوق .
 • ​هماهنگی و نظارت بر عملکردکارکنان تحت نظر اداره کل براساس نظام ارزشیابی .
 • دریافت و جمع بندی آمار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وظایف اداره کل و ارائه آنها به مراجع و واحدهای مربوطه .
 • ارائه طرح و نظرات مفید و سازنده درچارچوب وظایف مصوب اداره کل به مدیران و واحدهای سازمان
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر.

اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق یک و دو

مسعود شريفي -  مدير كل اجرای طرح‌های ملی مناطق یک و دو

اداره كل اجرای طرحهای ملی مناطق يك و دو

تلفن: ۸۸۰۳۹۱۶۰ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۵۴۲۷۲ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره کل اجری طرح‌های ملی مناطق یک و دو

 • مطالعه وبررسي‌هاي مستمر به منظور آگاهي از قوانين، مقررات، دستورالعملها ، استانداردهاو معیارهای فنی و اجرایی پروژه ها و طرح ها.
 • برنامه ریزی به منظورارزيابي مستمر طرح ها و پروژه های مربوطه وارايه بازخوردهاي مناسب و به موقع از تنگناها ی موجود و انجام  اقدامات و پیگیری های لازم برای رفع مشكلات موجود.
 • نظارت بر رعايت اصول ضوابط ومعیارهای كيفي در زمینه فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های دردست اجراء مناطق تحت پوشش درچارچوب نظام كيفيت مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مصوب به منظور رعایت مشخصات فنی در چارچوب نظام فنی و اجرائی کشور و اعمال سیاست های سازمان و اعتبارات مصوب.
 • نظارت و کنترل بر اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران به منظور رعایت کلیه جزئیات اجرایی و مشخصات فنی طرح ها و پروژه ها.
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل مهندسی و فنآوری های نوین در رابطه با انتخاب زمین مناسب جهت اجرای طرح ها و پروژه های ویژه.
 • همکاری و مشارکت با اداره کل پیمان و رسیدگی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران .
 • نظارت مستمر و هماهنگی در ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی و مالی  پیمانکاران مشاوران در ارتباط با  اجراء و نظارت پروژه های  مناطق تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات مناقصه برای انتخاب پیمانکار و جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها.
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها توسط  مشاورین و پیمانکاران درجهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها مطابق با مفاد قراردادهای منعقده .
 • هماهنگی با ادراه کل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه در رابطه با ارائه گزارشات و مستندات مربوط به طرح ها و پروژه ها.
 • صدور دستور پرداحت کلیه صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پروژه ها و طرح ها پس از تأیید مشاور و کارشناس پروژه .
 • بررسی قیمت های ارائه شده توسط پیمانکاران و مشاوران و اعلام نتایج حاصل به کمیته قیمت جدید .
 • نظارت و هماهنگی در تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد مالی پروژه های مناطق و و اعلام نیاز اعتباری پروژه ها به واحدهای مربوطه جهت تهیه مصوبات و تأمین اعتبار موردنیاز .
 • برگزاری جلسات هماهنگی با پیمانکاران و مشاوران طرح ها و پروژه های دردست اجراء جهت بررسی  مشکلات آنها .
 • اهتمام در ارايه راهكارها و سازوكارهاي نوآورانه در جهت بهبود عملكرد کارکنان واحد و ارتقا كمي و كيفي وظايف محوله به آنها ونظارت بر مستند سازی فرآیندها و عملیات ساخت و ساز پروژه های سازمان
 • نظارت برآرشيو و نگهداري از كليه نقشه ها، مستندات و مدارک مربوط به پروژه ها و طرح های ویژه .
 • بازديدها و ارزشیابی طرح ها و پروژه های دردست اجراء به صورت برنامه ای و موردی و حل مشکلات احتمالی یا انتقال آنها به مسئولین ذیربط سازمان  و انجام پیگیری های لازم به منظوررفع آنها .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • همکاری و مشارکت فعال در گردآوری ، دسته بندی آمارو اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف محوله و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با وظایف و طرح ها و پروژه های دردست اجراء.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان

اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق سه و چهار 

دانیال مخدومی- مدیرکل اجرای طرح‌های ملی مناطق سه و چهار

اداره كل اجرای طرح‌های ملی مناطق سه و چهار

تلفن: ۸۸۰۳۹۳۰۴ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۹۵۵۲ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق سه و چهار

 • مطالعه وبررسي‌هاي مستمر به منظور آگاهي از قوانين، مقررات، دستورالعملها ، استانداردهاو معیارهای فنی و اجرایی پروژه ها و طرح ها.
 • برنامه ریزی به منظورارزيابي مستمر طرح ها و پروژه های مربوطه وارايه بازخوردهاي مناسب و به موقع از تنگناها ی موجود و انجام  اقدامات و پیگیری های لازم برای رفع مشكلات موجود.
 • نظارت بر رعايت اصول ضوابط ومعیارهای كيفي در زمینه فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های دردست اجراء مناطق تحت پوشش درچارچوب نظام كيفيت مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مصوب به منظور رعایت مشخصات فنی در چارچوب نظام فنی و اجرائی کشور و اعمال سیاست های سازمان و اعتبارات مصوب.
 • نظارت و کنترل بر اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران به منظور رعایت کلیه جزئیات اجرایی و مشخصات فنی طرح ها و پروژه ها.
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل مهندسی و فنآوری های نوین در رابطه با انتخاب زمین مناسب جهت اجرای طرح ها و پروژه های ویژه.
 • همکاری و مشارکت با اداره کل پیمان و رسیدگی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران .
 • نظارت مستمر و هماهنگی در ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی و مالی  پیمانکاران مشاوران در ارتباط با  اجراء و نظارت پروژه های  مناطق تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات مناقصه برای انتخاب پیمانکار و جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها.
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها توسط پیمانکاران درجهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها مطابق با مفاد قراردادهای منعقده .
 • هماهنگی با ادراه کل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه در رابطه با ارائه گزارشات و مستندات مربوط به طرح ها و پروژه ها.
 • بررسی و تایید صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پروژه ها و کلیه صورتحساب ها مطابق با پیشرفت اجرائی هرپروژه و صدوردستور پرداخت .
 • بررسی قیمت های ارائه شده توسط پیمانکاران و مشاوران و اعلام نتایج حاصل به کمیته قیمت جدید .
 • نظارت و هماهنگی در تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد مالی پروژه های مناطق و و اعلام نیاز اعتباری پروژه ها به واحدهای مربوطه جهت تهیه مصوبات و تأمین اعتبار موردنیاز .
 • برگزاری جلسات هماهنگی با پیمانکاران و مشاوران طرح ها و پروژه های دردست اجراء جهت بررسی  مشکلات آنها .
 • اهتمام در ارايه راهكارها و سازوكارهاي نوآورانه در جهت بهبود عملكرد کارکنان واحد و ارتقا كمي و كيفي وظايف محوله به آنها ونظارت بر مستند سازی فرآیندها و عملیات ساخت و ساز پروژه های سازمان
 • نظارت برآرشيو و نگهداري از كليه نقشه ها، مستندات و مدارک مربوط به پروژه ها و طرح های ویژه .
 • بازديدها و ارزشیابی طرح ها و پروژه های دردست اجراء به صورت برنامه ای و موردی و حل مشکلات احتمالی یا انتقال آنها به مسئولین ذیربط سازمان  و انجام پیگیری های لازم به منظوررفع آنها .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • همکاری و مشارکت فعال در گردآوری ، دسته بندی آمارو اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف محوله و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با وظایف و طرح ها و پروژه های دردست اجراء.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان .

اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق پنج و شش

کرامت نرگس نژاد- مدیرکل اجرای طرح‌های  ملی مناطق پنج و شش

اداره كل اجرای طرح های ملی مناطق منطقه پنج و شش

تلفن: ۸۸۰۵۴۲۶۷ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۵۴۲۶۸ (۰۲1)


شرح وظایف اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق پنج و شش

 • مطالعه وبررسي‌هاي مستمر به منظور آگاهي از قوانين، مقررات، دستورالعملها ، استانداردهاو معیارهای فنی و اجرایی پروژه ها و طرح ها.
 • برنامه ریزی به منظورارزيابي مستمر طرح ها و پروژه های مربوطه وارايه بازخوردهاي مناسب و به موقع از تنگناها ی موجود و انجام  اقدامات و پیگیری های لازم برای رفع مشكلات موجود.
 • نظارت بر رعايت اصول ضوابط ومعیارهای كيفي در زمینه فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های دردست اجراء مناطق تحت پوشش درچارچوب نظام كيفيت مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مصوب به منظور رعایت مشخصات فنی در چارچوب نظام فنی و اجرائی کشور و اعمال سیاست های سازمان و اعتبارات مصوب.
 • نظارت و کنترل بر اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران به منظور رعایت کلیه جزئیات اجرایی و مشخصات فنی طرح ها و پروژه ها.
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل مهندسی و فنآوری های نوین در رابطه با انتخاب زمین مناسب جهت اجرای طرح ها و پروژه های ویژه.
 • همکاری و مشارکت با اداره کل پیمان و رسیدگی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران .
 • نظارت مستمر و هماهنگی در ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی و مالی  پیمانکاران مشاوران در ارتباط با  اجراء و نظارت پروژه های  مناطق تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات مناقصه برای انتخاب پیمانکار و جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها.
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها توسط پیمانکاران درجهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها مطابق با مفاد قراردادهای منعقده .
 • هماهنگی با ادراه کل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه در رابطه با ارائه گزارشات و مستندات مربوط به طرح ها و پروژه ها.
 • بررسی و تایید صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پروژه ها و کلیه صورتحساب ها مطابق با پیشرفت اجرائی هرپروژه و صدوردستور پرداخت .
 • بررسی قیمت های ارائه شده توسط پیمانکاران و مشاوران و اعلام نتایج حاصل به کمیته قیمت جدید .
 • نظارت و هماهنگی در تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد مالی پروژه های مناطق و و اعلام نیاز اعتباری پروژه ها به واحدهای مربوطه جهت تهیه مصوبات و تأمین اعتبار موردنیاز .
 • برگزاری جلسات هماهنگی با پیمانکاران و مشاوران طرح ها و پروژه های دردست اجراء جهت بررسی  مشکلات آنها .
 • اهتمام در ارايه راهكارها و سازوكارهاي نوآورانه در جهت بهبود عملكرد کارکنان واحد و ارتقا كمي و كيفي وظايف محوله به آنها ونظارت بر مستند سازی فرآیندها و عملیات ساخت و ساز پروژه های سازمان
 • نظارت برآرشيو و نگهداري از كليه نقشه ها، مستندات و مدارک مربوط به پروژه ها و طرح های ویژه .
 • بازديدها و ارزشیابی طرح ها و پروژه های دردست اجراء به صورت برنامه ای و موردی و حل مشکلات احتمالی یا انتقال آنها به مسئولین ذیربط سازمان  و انجام پیگیری های لازم به منظوررفع آنها .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • همکاری و مشارکت فعال در گردآوری ، دسته بندی آمارو اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف محوله و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با وظایف و طرح ها و پروژه های دردست اجرا.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان .

اداره کل اجرای طرح‌های ویژه

حميدرضا يحيايي صوفياني- مدیرکل اجرای طرح‌های ویژه

 

دفتر اجرای طرح‌های ویژه

تلفن: 88612169 (021)

نمابر: 88612169 (021)


شرح وظایف اداره کل اجرای طرح‌های ویژه

 • مطالعه و بررسي‌هاي مستمر به منظور آگاهي از قوانين، مقررات، دستورالعملها ، استانداردهاو معیارهای فنی و اجرایی.
 • برنامه ریزی به منظورارزيابي مستمر چگونگي اجرای طرح ها و پروژه ها ی مربوطه وارايه بازخوردهاي مناسب و به موقع از تنگناها ی موجود و انجام  اقدامات و پیگیری های لازم برای رفع آنها و مشكلات موجود به مدیرعامل  .
 • نظارت بر رعايت اصول ضوابط و معیارهای كيفي در زمینه فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های ویژه سازمان درچارچوب نظام كيفيت .
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مصوب ویژه سازمان به منظور رعایت مشخصات نظام فنی و اجرائی کشور.
 • نظارت و کنترل بر اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران به منظور رعایت کلیه جزئیات اجرایی و مشخصات فنی طرح ها و پروژه ها.
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل مهندسی و فنآوری های نوین در رابطه با انتخاب زمین مناسب جهت اجرای طرح ها و پروژه های ویژه.همکاری و مشارکت با اداره کل پیمان و رسیدگی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران و امور قرارداد و پیمان پروژه های ویژه سازمان .
 • نظارت و هماهنگی در بررسی صلاحیت وتأیید عوامل اجرایی پیمانکاران و مهندسین مشاور در ارتباط با  اجراء و نظارت پروژه های  ویژه سازمان.
 • شرکت در جلسات مناقصه برای انتخاب پیمانکار و جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها.
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها توسط پیمانکاران درجهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها مطابق با مفاد قراردادهای منعقده .
 • هماهنگی با ادراه کل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه در رابطه با ارائه گزارشات و مستندات مربوط به پروژه ها و طرح های ویژه .
 • بررسی صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پروژه ها و کلیه صورتحساب های دردست اقدام اداره کل مطابق با پیشرفت اجرائی هرپروژه و صدوردستور پرداخت .
 • نظارت و هماهنگی در تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد مالی پروژه های ویژه و اعلام و اعلام نیاز اعتباری پروژه ها به واحدهای مربوطه جهت تهیه مصوبات و تأمین اعتبار موردنیاز .
 • اهتمام در ارايه راهكارها و سازوكارهاي نوآورانه در جهت بهبود عملكرد کارکنان واحد و ارتقا كمي و كيفي وظايف محوله به آنهانظارت بر مستند سازی فرآیندها و عملیات ساخت و ساز پروژه های سازمان
 • نظارت برآرشيو و نگهداري از كليه نقشه ها، مستندات و مدارک مربوط به پروژه ها و طرح های ویژه .
 • بازديدها و ارزشیابی طرح ها و پروژه های دردست اجراء به صورت برنامه ای و موردی و حل مشکلات احتمالی یا انتقال به مسئولین ذیربط سازمان  و انجام پیگیری های لازم به منظوررفع آنها .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • همکاری و مشارکت فعال در گردآوری ، دسته بندی آمارو اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف محوله و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با وظایف و طرح ها و پروژه های دردست اجراء.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان.

اداره کل امور مهندسی و فناوری‌های نوین

علی ثباتی- مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین

 

دفتر اداره کل امور مهندسی و فناوری‌های نوین

تلفن: 88035378 (021)

نمابر: 88035083 (021)


شرح وظایف اداره کل امور مهندسی و فناوی‌های نوین

 • مطلعه و بررسی به منظور تعیین ابعاد و مشخصات زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و طرح های ساختممانی و تاسیساتی و ابلاغ آنها به مجریان .
 • نظارت و هماهنگی درتهیه و ابلاغ بخشنامه های فنی و اجرائی متناسب با شرایط و امکانات محلی و نظارت بر اجرای آنها .
 • بررسی صلاحیت فنی و حرفه ای مهندسین مشاور برای تهیه طرح های فاز یک ودو و اظهارنظر در خصوص حق الزحمه مطالعات با توجه به موافقت های و شرایط قراردادهای مهندسین مشاور .
 • شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی با مشاورین طراح فاز یک و دو پروژه های سازمان و ارائه نظرات تخصصی در ارتباط با مسائل و  موضوعات مطروحه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و انجام خدمات فاز یک و دو و بررسی و احصاء مشکلات و ایرادات طرح ها و پروژه های تهیه شده توسط مشاور و انجام پیگیری های لازم به منظور رفع آنها  .
 • نظارت و پیگیری در تصویب طرح های فاز های یک و دو براساس اصول و معیارهای مربوطه .
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح های مصوب و درحال اجراء به منظور انطباق اقدامات با نقشه ها و مشخصات فنی ابلاغی به مجریان .
 • بررسی گزارشات پیشرفت فیزیکی مطالعاتی پروژه های دردست اجراء و اعلام آن به واحدها ومسئولین ذیربط سازمان .
 • بررسی و پیشنهاد تغییر مشخصات فنی طرح ها مصوب براساس شرایط به وجودآمده در حین اجراء .
 • نظارت براستقرار آرشیو فنی به منظور ضبط و نگهداری نقشه های فاز یک و دو پروژه های سازمان .
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تامین اعتبارات لازم برای انجام مطالعات پروژه ها وانجام پیگیری های لازم به منظور تخصیص آن .
 • بررسی و اعلام پاسخ به استعلام ها واصله از ناظرین و مجریان طرح ها و پروژه های تفویض شده در ارتباط با وظایف اداره کل .
 • شرکت در جلسات  کمیسیون راهبری ، هماهنگی با بهره برداران پروژه ها ، انتخاب مشاور و پیمانکار، کمیته اجرایی و اعلام نظر درخصوص مسائل مطروحه در چارچوب وظایف اداره کل  .
 • معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی .
 • برگزاری جلسات کمیته قیمت جدید و انجام امور دبرخانه ای کمیته مزبور.
 • برنامه ریزی و هماهنگی درجهت برقراری ارتباطات با مراجع علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با هدف شناسایی و بکارگیری موثر فن آوری های نوین در پروژه های سازمان .
 • انجام بررسی های لازم در جهت فراگير نمودن يافته های مطالعاتی در زمينه فنآوری نوين در فعاليت های سازمان.
 • نظارت در استقرار فن آوری های نوين متناسب با فعاليت ها و وظايف سازمان.
 • هماهنگی با واحدهای ذيربط درجهت تأمين اعتبار و امکانات لازم برای اجرای برنامه های فنآوری های نوین در سازمان
 • انجام برسی های لازم در خصوص انتخاب پيمانکاران مناسب و متخصص برای اجرای طرحهای توسعه فنآوری های نوین  و نظارت برعملکرد آنها .
 • برنامه ریزی به منظورارائه خدمات فنی و مهندسی برای ارتقاء کیفیت طراحی و اجرا پروژه های ملی و استانی.
 • نظارت بر استقراره بانک اطلاعات فنی مصالح، تجهیزات و ادوات مورد استفاده در پروژه ها .
 • نظارت وکنترل کیفیت ساخت و ساز ها و به منظور رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به ساختمانها و تاسیسات در پروژه های اجرایی سازمان.
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان .

اداره کل امور پیمان و رسیدگی

 

- مدیرکل اداره امور پیمان و رسیدگی

دفتر اداره کل پیمان و رسیدگی

تلفن: 88054270 (021)

نمابر: 88030118 (021)


شرح وظایف اداره کل امور پیمان و رسیدگی

 • هدایت و راهبری امور مربوط به انتخاب پیمانکاران و مهندسین مشاور برای اجرای طرح ها و پروژه های سازمان.
 • هدایت و راهبری بررسي اسناد و مدارک قراردادهاي تنظيمي و انجام تشريفات مبادله و توزيع قراردادها. 
 • بررسي پيشنهادات پیمانکاران و مشاوران در مورد تمديد يا تغيير مدت قراردادها و ابلاغ آن به آنها پس از تأیید مديرعامل .
 • نظارت و پیگیری در جهت کسب مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح در رابطه با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در رابطه با امور پیمان و رسیدگی
 • برنامه ریزی و نظارت برتهيه دستورالعمل هاي مربوط به نحوه تهيه مدارک مورد نياز جهت صورت وضعيت هاي موقت و قطعي
 • نظارت بررسيدگي به صورت وضعيت هاي قطعي پیمانکاران و  مهندسین مشاور  و حسب مورد صورت وضعیت های موقت
 • نظارت در تنظیم صورتحساب تاخیر در عملیات پیمان بررسی درخواست های تعلیق پیمان ، فسخ پیمان و خاتمه پیمان.
 • برگزاری جلسات مناقصات ،  بررسی قراردادها طبق قانون مناقصات .
 • برگزاری جلسات موضوع مفاد ماده  47 و53 شرايط عمومي پيمان در خصوص پروژه هاي در دست اجرای سازمان .
 • همکاری با مراجع ذيصلاح جهت تدوين دستورالعملهاي مرتبط با شرایط عمومی پیمان و قوانین مرتبط .
 • برگزاري مناقصه خريد و مبادله قرارداد جهت تهيه تجهيزات در تعهد کارفرما.
 • شرکت در جلسات کمیته بررسي وتصويب قيمت كارهاي جديد پروژه های سازمان
 • راهبری فعاليت های ارجاع شده و تقسيم کار بين واحدها و کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمايي لازم برای حسن انجام وظایف محوله
 • هماهنگی چگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه سرپرستی .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت بهره وری مناسب.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • ارائه گزارشات ادواری و موردی از وضعیت امور درواحد ذیربط و یا تکالیف اختصاصی به مقامات مافوق .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور .
 • شرکت در کمیسیون ها ، کمیته ها ، هیئت ها، سمینارها ، گردهمایی ها و جلسات مختلف در ارتباط با هدف محوله و یا طبقدستور مقامات مافوق
 • بررسی ، تشخيص و تعيين نيازهای پرسنلی ، آموزشی و تجهيزاتی دفتر و انجام پيگيری های لازم برای تامين آنها .
 •  امضاء مکاتبات در راستای وظايف محوله و براساس اختيارات تفويض شده   . 
 • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب وظایف فوق الذکر.

اداره کل امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی

 محمود رشيدي اقدم - مدیرکل امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی

دفتر امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی

تلفن:  88039157 (021)

نمابر: 39605880 (021)


شرح وظایف اداره کل امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی

 • برنامه‌ریزی و نظارت به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.
 • نظارت و انجام پیگیری‌های لازم در جهت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات و تطبیق آن با برنامه‌ها،فصول و عملیات بودجه جاری و هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
 • برنامه‌ریزی جهت پرداخت‌های قطعی و غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر انجام عملیات ارزی مورد نیاز سازمان و کنترل حساب‌های ارزی با هماهنگی واحدهای دیربط و ارایه گزارش‌های لازم به مبادی مربوطه.
 • مدیریت وجوه نقد و برنامه‌ریزی جهت وصول و تمرکز وجوه مصرف نشده واحدها.
 • نظارت بر افتتاح و انسداد حساب‌های بانکی مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی.
 • نظارت و کنترل بر تنظیم حساب‌ها در چارچوب اعتبارات جاری و هزینه‌ای و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور، قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه.
 • انجام فعالیت‌های مربوطه به ثبت و نگهداری، تنظیم و تفکیک دفاتر حسابداری، ضبط و تنظیم پرونده‌های مالی و سایر عملیات مربوطه به دریافت، ارسال و بایگانی اسناد و مدارک مالی.
 • نگهداری حساب‌بودجه جاری و هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دریافتی ‌های سایر منابع و اعتبار ابلاغی.
 • رسیدگی و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها و مراقبت در تمدید آنها در سر رسیدهای مقرر.
 • دریافت ضمانت‌نامه و سپرده قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور برایای قراردادهای منعقده.
 • اتخاذ تمهیدات لازم جهت کنترل اموال و دارایی‌های سازمان و ارایه گزارشات لازم به مراجع ذیریط.
 • تعامل موثر و مستمر با مراجع نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و ذارایی، بازرسی کل کشور و سایر سازمان‌ها و واحدهای نظارتی درون و برون سازمانی.
 • تمشیت امور جمع دارای اموال و دارایی‌ها و نظارت بر حفظ اموال و دارایی‌ها.
 • بسترسازی لازم جهت گردآوری قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب نامه‌های عمومی مالی و مالیاتی کشور و عنداللزوم اجرای آنها به طریق مقتضی در سازمان.
 • تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های تعیین شده به عاملین ذیحساب و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق موارد تفویض شده مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در صورت لزوم.
 • نظارت بر تهیه نسخه پشتیبان از سیستم‌های مکانیزه در اختیار بر روی دیسک‌های کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن، پس از اطمینان از صحت فایل‌های اطلاعاتی وجود بر روی آنها.
 • انجام نظارت‌های مالی از طریق دریافت گزارش‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.
 • همکاری با واحدهای حسابرسی قانونی سازمان حسب مورد.
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه گزارشات‌، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارایه آنها به مقامات مافوق.
 • انجام سایر امور محوله در حدود وظایف و اختیارات مربوط.

اداره کل امور مالی و ذیحسابی جاری

شهین محمدی پسیخانی- مدیرکل امور مالی و ذیحسابی جاری

اداره كل امور مالی و ذيحسابی

تلفن: ۸۸۰۳۶۷۶۱ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۶۷۶۱ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره کل امور مالی و ذیحسابی جاری

 • برنامه‌ریزی و نظارت به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.
 • نظارت و انجام پیگیری‌های لازم در جهت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات و تطبیق آن با برنامه‌ها،فصول و عملیات بودجه جاری و هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
 • برنامه‌ریزی جهت پرداخت‌های قطعی و غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر انجام عملیات ارزی مورد نیاز سازمان و کنترل حساب‌های ارزی با هماهنگی واحدهای دیربط و ارایه گزارش‌های لازم به مبادی مربوطه.
 • مدیریت وجوه نقد و برنامه‌ریزی جهت وصول و تمرکز وجوه مصرف نشده واحدها.
 • نظارت بر افتتاح و انسداد حساب‌های بانکی مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی.
 • نظارت و کنترل بر تنظیم حساب‌ها در چارچوب اعتبارات جاری و هزینه‌ای و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور، قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه.
 • انجام فعالیت‌های مربوطه به ثبت و نگهداری، تنظیم و تفکیک دفاتر حسابداری، ضبط و تنظیم پرونده‌های مالی و سایر عملیات مربوطه به دریافت، ارسال و بایگانی اسناد و مدارک مالی.
 • نگهداری حساب‌بودجه جاری و هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دریافتی ‌های سایر منابع و اعتبار ابلاغی.
 • رسیدگی و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها و مراقبت در تمدید آنها در سر رسیدهای مقرر.
 • دریافت ضمانت‌نامه و سپرده قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور برایای قراردادهای منعقده.
 • اتخاذ تمهیدات لازم جهت کنترل اموال و دارایی‌های سازمان و ارایه گزارشات لازم به مراجع ذیریط.
 • تعامل موثر و مستمر با مراجع نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و ذارایی، بازرسی کل کشور و سایر سازمان‌ها و واحدهای نظارتی درون و برون سازمانی.
 • تمشیت امور جمع دارای اموال و دارایی‌ها و نظارت بر حفظ اموال و دارایی‌ها.
 • بسترسازی لازم جهت گردآوری قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب نامه‌های عمومی مالی و مالیاتی کشور و عنداللزوم اجرای آنها به طریق مقتضی در سازمان.
 • تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های تعیین شده به عاملین ذیحساب و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق موارد تفویض شده مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در صورت لزوم.
 • نظارت بر تهیه نسخه پشتیبان از سیستم‌های مکانیزه در اختیار بر روی دیسک‌های کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن، پس از اطمینان از صحت فایل‌های اطلاعاتی وجود بر روی آنها.
 • انجام نظارت‌های مالی از طریق دریافت گزارش‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.
 • همکاری با واحدهای حسابرسی قانونی سازمان حسب مورد.
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه گزارشات‌، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارایه آنها به مقامات مافوق.
 • انجام سایر امور محوله در حدود وظایف و اختیارات مربوط.

اداره كل برنامه، بودجه و كنترل پروژه

مهناز آقاجانی- مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه

اداره كل برنامه، بودجه و كنترل پروژه

تلفن: ۸۸۰۳۹۵۰۲ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۹۴۳۰ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره کل برنامه،بودجه و کنترل پروژه

 • نظارت برتهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت سازمان و همکاری و مشارکت در تدوین برنامه های بلندمدت با توجه به سياستها و خط مشی های تعيين شده.
 • انجام پيگيریهای لازم به منظور تصويب و ابلاغ شاخص ها ، ضوابط ، معيارها ، زمان بندی و اولويت بندی و نحوه اجرای برنامه ها وطرح ها و پروزه های سازمان.
 • نظارت برتلفيق برنامه های ارائه شده ازسوی معاونت ها و واحدهای اجرايي در جهت تهيه و تدوين برنامه های کلی سازمان .
 • ابلاغ برنامه های تصويب شده  به واحدهای ذيربط و نظارت بر اجرای آن و اصلاح و بازنگری در طرح ها و برنامه های دردست اجراء .
 • بررسی موانع و مشکلات احتمالی و شناسائی عوامل بازدارنده دراجرای برنامه های مصوب و ارائه راههای برون رفت ازآن .
 • برنامه ریزی درجهت تدوین و ارائه روش های مناسب جهت کنترل روند اجرا ئی برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آن .
 • انجام اصلاحات موردنیاز در برنامه های مصوب براساس انحراف های موجود در عملکرد شاخص های کمی و کیفی برنامه ها و تغییرات در سیاست های ابلاغی .
 • نظارت در تهيه و تنظيم دستورالعمل های لازم درخصوص نحوه تنظيم بودجه ساليانه وابلاغ آن به معاونت ها و واحدها.
 • بررسی بودجه پيشنهادی ساليانه واصله از سوی معاونت ها و واحدها و ارجاع آن به کارشناسان  ذيربط  .
 • برنامه ريزی و نظارت بر تلفيق و تنظيم بودجه سازمان و ارائه آن جهت تصويب مقامات و مراجع ذيصلاح .
 • ابلاغ بودجه مصوب به واحدها ی و نظارت براجرای آن در کليه مراحل و در طول سال مالی .
 • برنامه ريزی به منظورتنظيم نهائی اصلاحيه و متم بودجه ساليانه وانجام پيگيری های  لازم در به تصويب رساندن آن .
 • نظارت بر تهيه طرحها و مدلهای جمع آوری ، نگهداری ، استخراج و بهنگام سازی آمار و اطلاعات موردنیاز.
 • برنامه ريزی و نظارت بر توليد ، جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها .
 • نظارت در گردآوری ، دسته بندی آمارو اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با و طرح ها و پروژه های دردست اجراء .
 • هماهنگی در  ارائه خدمات آماری و اطلاعاتی به کليه واحدها براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب .
 • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی عملکرد واحدهای اجرایی در خصوص پیشرفت برنامه ها و شاخص های تعیین شده در برنامه های مصوب
 • نظارت و هماهنگی در تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های سازمان
 • انجام امور دبیری کمیسیون راهبری طرح ها و پروژه ها ی سازمان.
 • برنامه ریزی به منظور استقرارسیستم جامع اطلاعات مدیریت و کنترل پروژه در سطوح مختلف و سیستم های عملیاتی در سازمان .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست های کلی و دستورالعمل های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم های مربوطه.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان.

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

محمد رضازاده- مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

اداره كل توسعه منابع انسانی و پشتيبانی 

تلفن: ۸۸۰۳۹۵۵۴ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۹۵۵۹ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره كل توسعه منابع انسانی و پشتيبانی 

 • بررسی مستمر تشکیلات مورد عمل سازمان ، پیشنهاد تغییرات لازم به منظور حفظ کیفیت ساختار .
 • انجام امور استخدامی سازمان در چهارچوب برنامه ریزی نیروی انسانی ، تشکیلات و مقررات استخدامی مصوب .
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی کمیته راهبري آموزش  سازمان .
 • انجام برنامه ریزی های مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری کارکنان سازمان و همکاری با موسسات و مراکز آموزشی با هماهنگي كميته راهبري آموزش . 
 • بكارگيري مستمر تكنيكها والگوهاي نوين در بهبود سيستم ها وروشهاي كاري سازمان.
 • رعايت الگوها واستانداردهاي لازم بمنظور بهره گيري مطلوب از فضاهاي مناسب كاري در سازمان.
 • بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و تهیه طرحهای لازم با همکاری کمیته رفاه وصرفه جويي و ارائه به مدیرعامل سازمان .
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مقررات حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر .
 • ایجاد بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشات لازم .
 • نگهداری ساختمان و تاسیسات ، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل اداری و ارائه خدمات پشتیبانی .
 • نظارت بر کنترل حضور و غیاب  ، ورود و خروج کارکنان .
 • تثبیت ، استانداردسازی و بهینه سازی فرم های اطلاعات  اداري مورد استفاده درداخل ويا بيرون سازمان  .
 • اداره امور دبیرخانه مركزي سازمان و اعمال روش های مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال و مراسلات ، چاپ وتكثير .

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن: 88052216 (021)

نمابر: 88052216 (021)


شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم ها وسامانه های نرم افزاری كاربردی مورد نیاز سازمان و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه 
 •  برنامه ریزی بمنظور تجهیز ،پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار وشبكه ارتباطی
 •  طراحی، ایجاد ،نگهداری وارتقاء فنی پایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان
 •  سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم های عمومی و اختصاصی و یكپارچه سازی آنها.
 •  تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیكی و اجرای طرح های تبدیل و ارتقا سیستم های رایانه ای در سازمان
 •  طراحی واستقرارساختار مطمئن وپیشرفته شبكه وتعیین تجهیزات سوئیچینگ و روتینگ شبكه و فناوری های امنیتی مورد ی ناز
 •  ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های محوله.
 •  ارائه طرح جامع امنیت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها ، قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح
 •  تجزیه و تحلیل شبكه و تعیین میزان مخاطرات امنیتی و ارائه راه حل ها برای كاهش آسیب پذیری و تهدیدات .
 •  اطلاع رسانی به كاركنان سازمان پیرامون مسائل مرتبط با حوزه كاری و حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس های شبكه و آگاهی رسانی به كاربران شبكه در خصوص روش های جدید نفوذ به سیستم ها و روش های مقابله باآن
 •  ایجاد و پیاده سازی بستر های مناسب جهت دوركاری .
 •  اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبكه به منظور مقابله با تهدید های جدید
 •  پیش بینی و ارائه پیشنهاد برنامه های آموزشی لازم در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مهارت های تخصصی كاركنان با هماهنگی اداره كل منابع انسانی ، پشتیبانی و رفاه .