سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تکمیل ۱۱ بیمارستان کشور در اولویت وزارت راه و شهرسازی

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی از قرار گرفتن تکمیل 11 پروژه بیمارستانی در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده امروز، داوزدهم مرداد1398، در حاشیه مراسم بهره برداری از بیمارستان یکصد تختخوابی شهرستان پاوه گفت: باوجود تنگناهای مالی یازده بیمارستان در کشور به مرحله نهایی تکمیل و بهره برداری رسیدند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی اظهار داشت: افزون بر بیمارستان پاوه که امروز به بهره برداری رسید، سه بیمارستان دیگر آماده افتتاح هستند و هفت بیمارستان نیز مراحل نهایی ساخت را طی می کنند که بزودی به بهره برداری خواهند رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تمرکز سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل 10 پروژه بیمارستانی باقیمانده، افزود: در صورت تأمین اعتبار بیمارستان 540 تختخوابی کرمانشاه طی سه سال آماده بهره برداری می شود.

نظرات