سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به خراسان رضوی

پیشرفت فیزیکی بیمارستان تربیت حیدریه به 75 درصد رسید

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از روند ساخت بیمارستان جدید شهرستان تربت حیدریه از پیشرفت فیزیکی 75 درصدی این پروژه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمدجعفر علیزاده با اشاره به اهمیت ساخت بیمارستان جدید در تربیت حیدریه گفت: این بیمارستان 272 تختخوابی در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز در سال 1398 تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه بیمارستان 272 تختی تربت حیدریه افزون بر ارائه خدمات درمانی، به عنوان بیمارستانی آموزشی نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: این بیمارستان در زمینی به مساحت شش هکتار با زیربنای 24 هزار و 152 مترمربع فضای مناسبی برای ارائه خدمات درمانی و آموزشی فراهم می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود برخی تنگناهای مالی تأکید کرد: باوجود این دشواری ها، تکمیل پروژه های بیمارستانی در سراسر کشور برای سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است و کار ساخت پروژه ها بدون وقفه پیگری خواهد شد.

نظرات