سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور مدیران و کارکنان سازمان انجام شد:

برگزاری جشن عیدسعید غدیرخم در سازمان مجری

دسته بندی: اخبار سازمان
جشن باشکوه عید سعید غدیر خم با حضور مدیران و کارکنان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در این جشن افزون بر سخنرانی و مدیحه سرایی در وصف حضرت علی(ع) از سادات سازمان مجری، خادمان برگزاری نماز و برگزیدگان مسابقات ورزشی نیز تجلیل شد. همچنین به تعدادی از حاضران در جشن نیز به قید قرعه جوایزی اهدا شد

نظرات