سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از نخستین نمایشگاه تبیین دستاورد‌های وزارت راه و شهرسازی در دوران دفاع مقدس

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی از نخستین نمایشگاه تبیین دستاورد‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه آن در دوران دفاع مقدس دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده پس از شرکت در مراسم گشایش رسمی نخستین نمایشگاه تبیین دستاورد‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه آن در دوران دفاع مقدس در غرفه سازمان مجری  حضور یافت.

بنابراین گزارش مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی سپس همراه مدیران سازمان از غرفه های سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در نمایشگاه یاد شده دیدن کردند.

نظرات