سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری:

آموزش کارگران ساختمانی ضرورت است/ 36 پروژه بیمارستانی فعال هستند/ استفاده از میراگرها و جداسازهای لرزه ای در سه پروژه سازمان مجری

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری با تأکید بر اهمیت هوشمند سازی پروژه های عمرانی و افزایش تاب آوری آنها گفت: آموزش صنف های مختلف فعال در بخش ساخت و ساز کشور یکی از ضرورت های دستیابی به این هدف و رسیدن به توسعه پایدار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، قاسم قربانعلی زاده با بیان اینکه امروزه استفاده از مصالح نوین و هوشمند در ارتقای کیفیت ساختمان های مهمی مانند بیمارستانها و کاهش دادن آسیب های ناشی از ساخت و ساز روی محیط زیست، نقش ویژه ای دارد، اظهار کرد: حداقل کردن مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر ار مسائلی هستند که در طراحی بناهای مختلف باید مدنظر قرار گیرند.  

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با تأکید براینکه بناهایی مانند بیمارستان ها براساس آیین نامه ها و مقررات خاصی در قالب نظام فنی و اجرایی کشور ساخته می شود، افزود: البته نباید فراموش کنیم که عوامل مختلفی در ساخت و ساز نقش دارند و آموزش آنها یکی از بحث های مغفول مانده است.

قربانعلی زاده با اشاره به ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درباره آموزش صنوف ساختمانی، ادامه داد: اقدام های پراکنده ای برای آموزش کارگران ساختمانی انجام شده اما همچنان شاهد حضور نیروهای فاقد صلاحیت در اجرای بناهای ساختمانی هستیم.

معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری آموزش کارگران ساختمانی را یک ضرورت خواند و گفت: آموزش دهی به این نیروها و اعطای گواهینامه های لازم به آنها اهمیت ویژه ای در احداث بناهای با کیفیت و دستیابی به توسعه پایدار دارد.

قربانعلی زاده سپس به وضع اعتباری پروژه های درمانی سازمان مجری در سال 1398 اشاره و اظهار کرد: باوجودی که از نظر اعتباری سال بسیار سختی داریم 36 پروژه بیمارستانی فعال هستند و برخی از آنها نیز در مرحله طراحی هستند.

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی اظهار کرد: چنانچه اعتبار مالی مورد نیاز تأمین شود، درمجموع 12 پروژه بیمارستانی امسال تکمیل می شوند که تاکنون شاهد افتتاح برخی از آنها نیز بوده ایم.

معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری به استفاده از فناوری های نوین در ساخت بناهای دولتی و عمومی نیز اشاره کرد و افزود: باوجود دشواری هایی که تحریم ها برای تهیه و استفاده از فناوری هایی مانند میراگرها و جداسازهای لرزه ای ایجاد می کند، استفاده از این فناوری در سه پروژه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی آغاز شده است.

 

 

نظرات