سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون اداره کل فاوا سازمان مجری خبر داد:

پيشبرد اهداف دولت الكترونيك و سند معماري سازماني از اولويت هاي سازمان مجري

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون اداره کل فاوا سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از پيشبرد اهداف دولت الكترونيك و تحقق سند معماري سازماني وزارت راه و شهرسازي به عنوان رويكردهاي اولويت دار سازمان مجري در بخش فناوري اطلاعات ياد كرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمدرضا کرمی با بیان اینکه کلیه امور فناوری اطلاعات در سازمان مجری بر اساس برنامه زمان بندی مبتنی بر برنامه توسعه دولت الکترونیک پیگیری و اجرا می شود، اظهار کرد الكترونيكي كردن امور  و ثبت برخط اسناد از مواردي هستند كه بصورت جدي در سازمان مجري با راه اندازي سامانه هاي مورد نياز پيگيري مي شود.

معاون اداره کل فاوا سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات کارگاهی یکی از نتايج همين رويكرد دانست و گفت: بیش از یک سال است که مشاوران اطلاعات دقیق و گزارش های ماهانه از وضع پروژه ها را در سامانه یاد شده بارگزاری می کنند.

وی از راه اندازی سامانه امور قراردادها در سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی نیز خبر داد و تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات جامع قراردادها پیشتر اقدامی زمان بر محسوب می شد اما با راه اندازی این سامانه اطلاعات کامل قراردادها و امور پیمان در کمترین زمان قابل دریافت است.

محمدرضا كرمي افزود: برنامه نویسی راه اندازي سامانه آرشيو و بايگاني نيز آغاز شده است كه  امیدواریم تا پایان سال بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

معاون اداره کل فاوا سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: در ماههای اخیر موفق شدیم سامانه الکترونیکی رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران و مشاوران را نيز راه اندازی کنیم.

وی از سند معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مبنای فعالیت های اداره کل فاوا سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی یاد کرد و گفت: در این سند نیاز کلیه سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات، وضع موجود آنها و وضع مطلوبی که باید به آن برسند، بررسی شده است.

معاون اداره کل فاوا سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: اینکه سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی چه پروژه هایی را بصورت انفرادی و چه سامانه هایی را بصورت اشتراکی پیش خواهند برد از موارد مشخص شده در سند معماری سازمانی است.

 

نظرات