سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

عضو هیئت مدیره سازمان مجری خبر داد:

هشت پروژه بیمارستانی در آستانه تحویل هستند

دسته بندی: اخبار سازمان
عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به اولویت بندی تکمیل پروژه های عمرانی در این سازمان، گفت: هشت پروژه بیمارستانی بزودی تکمیل و برای تجهیز به وزارت بهداشت تحویل داده می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، مسعود منصوری با تأکید بر اینکه سیاست های اجرای پروژه های عمرانی باید با شرایط کشور و تأمین منابع مالی هماهنگ باشد، اظهار کرد: بر اساس همین رویکرد اولویت بندی پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا در سازمان مجری اجرا و از میان 61 پروژه در حال اجرا، 17 پروژه برای تکمیل شدن در سال 1398 هدفگذاری شد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مجری مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به اجرای 40 طرح عمرانی حوزه سلامت در این سازمان، ادامه داد: تاکنون بیمارستان های بروجن، بهشهر، پارس آباد، زرند، پاوه و سراوان را تکمیل و تحویل وزارت بهداشت داده شدند.

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد هشت پروژه بیمارستانی دیگر نیز خبر داد و افزود: بیمارستان های جهرم، تالش، مهدی شهر، تویسرکان، گچساران، لنگرود و سقز به شرط تخصیص مناسب امسال تکمیل می شوند.

منصوری هماهنگی سیاست اجرای طرح های عمرانی با شرایط اقتصادی کشور را ضروری خواند و گفت: بدون اولویت بندی نمی توان هر سال تعدادی از پروژه ها را به بهره برداری رساند و سال آینده اعتبار مناسبی برای سایر پروژه ها پیش بینی کرد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مجری به کیفیت ساخت پروژه های بیمارستانی نیز اشاره کرد و افزود:ساخت پروژه های حیاتی مانند بیمارستان ها بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بروز از مواردی است که سازمان مجری تأکید و نظارت خاصی روی آن دارد.

منصوری به پیاده سازی ساختار اطلاعات هوشمند برای پروژه ها در سازمان مجری اشاره و اظهار کرد: کوچکترین تغییر در جزئیات نقشه و اجرای پروژه های عمرانی با چنین ساختاری بصورت برخط برای مجریان پروژه قابل مشاهده و ارزیابی است.

عضو هیئت مدیره سازمان مجری با بیان اینکه در اجرای پروژه های سازمان مجری از بهترین مصالح ممکن استفاده می شود، افزود: از آنجایی که بهره بردار پروژه های سازمان مجری نهادهای دیگر هستند دقت مضاعفی در اجرای پروژه ها بکارگرفته می شود.

نظرات