سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با تصویب مجمع عمومی:

عضو جدید هیئت مدیره سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
قاسم قربانعلی‌زاده با تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی برای دوره‌ای سه ساله به عنوان عضو موظف هیئت مدیره این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده این سازمان که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت رسیده است، قاسم قربانعلی زاده  برای دوره‌ای سه ساله به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان مجری منصوب شد.

نظرات