سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه و شهرسازی:

عمده تجهیزات بیمارستان سازی داخلی است

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سازی، گفت: خوشبختانه وابستگی ها به خارج در ساخت پروژه های بیمارستانی اندک است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، مهندس محمدجعفر علیزاده در حاشیه بازدید امروز، سه شنبه، 26 آذر1398، از پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی اظهار کرد:چنین نمایشگاه هایی فرصتی برای عرضه توانمندی شرکت های داخلی در عرصه بومی سازی فناوری های ساخت و تجهیز بیمارستان ها فراهم می کند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به وضع تحریم های ناعادلانه علیه کشور، ادامه داد: درچنین شرایطی اعتماد به تولید داخلی و بویژه شرکت های دانش بنیان یکی از راهکارهای اساسی محسوب می شود.

علیزاده با تأکید بر اینکه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی نتیجه خوبی از اعتماد به تولید داخلی در ساخت بناهای بیمارستانی گرفته است، افزود: بخش عمده ای از نیازهای پروژه ها مانند سیستم های سرمایشی و گرمایشی و کف پوش ها از تولید داخلی تأمین می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت دوازدهم برای ارتقاء شاخص های بهداشتی در جامعه، چنین رویکردی را فرصت مناسبی برای فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید تجهیزات مورد نیاز خواند و گفت: باوجود دستاوردهای قابل توجه هنوز با ایده آل ها فاصله داریم و شرکت های داخلی باید در فرآیندی مستمر نوآوری و بومی سازی تجهیزات بیمارستان سازی و پزشکی را مد نظر قرار دهند.

نظرات