سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تکمیل و تجهیز بیمارستان تویسرکان/ پیشرفت 80 درصدی ورزشگاه جدید خرم آباد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه بیمارستان جدید شهرستان تویسرکان در مرحله تکمیل و تجهیز است، گفت: پروژه ساخت ورزشگاه خرم آباد نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمدجعفر علیزاده با اشاره به بازدید اخیر خود از پروژه های در دست ساخت سازمان مجری در استان های همدان و لرستان، اظهار کرد: بیمارستان 154 تختخوابی

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، مجموع اعتباری که برای ساخت بیمارستان جدید تویسرکان هزینه خواهد شد را درمجموع 95 میلیارد تومان اعلام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به وضع پروژه ساخت ورزشگاه 15 هزار نفري خرم آباد اشاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه که در زمینی به مساحت 20 هکتار ساخته می شود به 80 درصد رسیده است.

محمدجعفر علیزاده گفت: برای ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری خرم آباد در مجموع 70 ميليارد تومان هزینه می شود.

نظرات