سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی:

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
علیرضا نظری با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی به سمت سرپرست اداره پیمان و رسیدگی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در ابلاغ مهندس محمد جعفر علیزاده برای علیرضا نظری آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به عنوان سرپرست اداره کل پیمان و رسیدگی منصوب می‌شوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ خود از سرپرست اداره پیمان و رسیدگی خواسته افزون بر رعایت دقیق قوانین و مقررات با همکاری کارکنان، تمام توان و استعداد خود را در انجام وظایف و پیشبرد امور محوله بکار گیرد.

نظرات