سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حكم معاون وزير راه و شهرسازي:

مديركل برنامه، بودجه و كنترل پروژه سازمان مجري منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي در حكمي مهناز آقاجاني را به مديركلي برنامه، بودجه و كنترل پروژه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، محمد جعفر عليزاده در اين حكم بر لزوم رعايت دقيق قوانين و مقررات تأكيد کرده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي همچنين بهره گيري از همه ظرفيت ها و توان كاركنان اداره برنامه، بودجه و كنترل پروژه را براي پيشبرد برنامه هاي سازماني خواستار شده است.

 

 

نظرات