سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

به همت پايگاه بسيج غدير سازمان مجري انجام شد

توزيع اقلام بهداشتي براي مبارزه با شيوع كرونا ميان كاركنان سازمان مجري

دسته بندی: اخبار سازمان
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان مجري از توزيع مواد ضدعفوني كننده ميان كاركنان اين سازمان براي كمك به پيشگيري از شيوع كرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، رسول مومني با بيان اينكه پايگاه مقاومت بسيج غدير از همان روزهاي ابتدايي شيوع كرونا در كشور، برنامه اي منظم براي پيشگيري از شيوع كرونا در حوزه فعاليت سازماني خود تنظيم و اجرا كرد، گفت: تب سنجي كاركنان هنگام ورود به سازمان، ضدعفوني كردن مرتب فضاهاي عمومي و اداري سازمان در كنار توزيع اقلام بهداشتي مورد نياز ميان كاركنان بخشي از اين برنامه بودند.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان مجري با تأكيد بر اينكه شكست كرونا نيازمند همدلي و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي است، اظهار كرد: خوشبختانه كاركنان سازمان مجري همكاري بسيار خوبي در رعايت اين دستور العمل ها و توجه به سلامت جمعي دارند.

رسول مومني در ادامه به تلاش كادر درمان كشور براي رسيدگي به بيماران كرونايي اشاره كرد و افزود: فداكاري كادر درماني طي دو ماه گذشته جلوه ديگري از ايثار هميشگي آنها را نمايان كرد.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج غدير سازمان مجري در ادامه با اشاره به ورود شركت هاي دانش بنيان ايراني به عرصه توليد مواد و تجهيزات مورد نياز براي مبارزه با كرونا، گفت: عملكرد جوانان برومند و خلاق ايراني نشان داد كشور به مدد الهي و تكيه بر توان علمي خود هرگز در بن بست بحران ها گرفتار نمي شود.

رسول مومني سپس به فعاليت هاي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي در كشور اشاره كرد و اظهار كرد: هرچند شيوع كرونا در كشور ناخوشايند است اما افتخار مي كنيم كه بسياري از بيمارستان هاي ساخته شده با همت مهندسان سازمان مجري امروز در حال خدمات دادن به بيماران كرونايي هستند.

 فرمانده پايگاه مقاومت بسيج غدير سازمان مجري با بيان اينكه شيوع كرونا بار ديگر اهميت بناهاي درماني را نشان داد، تأكيد كرد: تلاش جهادي مجموعه سازمان مجري با همكاري پيمانكاران و مشاوران ايراني براي تكميل پروژه هاي درماني ادامه خواهد يافت.

نظرات