سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حکم مهندس علیزاده:

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در حکمی، محمدرضا کرمی را به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مجری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده در این ابلاغ بر رعایت دقیق قوانین و مقررات و دستور العمل های ابلاغی تأکید کرده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواسته است ضمن هماهنگی با معاون توسعه مدیریت و منابع با همکاری کارکنان از همه ظرفیت های موجود برای پیشبرد امور محوله استفاده کند.

 

نظرات