سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور معاون وزير راه و شهرسازي

ذيحساب جديد طرح هاي عمراني سازمان مجري معارفه شد

دسته بندی: اخبار سازمان
ذيحساب جديد طرح هاي عمراني سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي در مراسمي با حضور محمدجعفر عليزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، معارفه شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، در اين مراسم كه مديران سازمان نيز حضور داشتند، ضمن معارفه مسلم فلاحي به عنوان مديركل امور مالي و ذيحساب طرح هاي عمراني، از خدمات علي سميعي هنگام تصدي اين پست تقدير شد.

نظرات