سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی:

سرپرست مجری طرح مصلی بزرگ امام خمینی(ره) منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی یاور مظفری اناری را به سرپرستی مجری طرح مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی، دکتر محمد اسلامی در این ابلاغ با اشاره به تعهد و تخصص یاور مظفری اناری بر لزوم هماهنگی با مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی تأکید کرده است.

وزیر راه و شهرسازی از سرپرست مجری طرح مصلی بزرگ امام خمینی(ره) خواسته است از همه توان و استعداد خود و همکاران برای انجام وظایف و پیشبرد امور محوله استفاده کند.

 

نظرات