سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

بصورت ویدئو کنفرانس:

مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي برگزار شد

دسته بندی: اخبار سازمان
مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، جلسه مجمع عمومي اين سازمان با حضور مهندس عليزاده،معاون وزير راه و شهرسازي و مهندس محمود زاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

 

نظرات