سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در بازديد معاون وزير راه و شهرسازي اعلام شد:

پيشرفيت فيزيكي 77 درصدي پروژه ساخت ورزشگاه 15 هزار نفري بناب

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي از طرح ساخت ورزشگاه 15 هزار نفري بناب كه پيشرفت فيزيكي آن به 77 درصد رسيده است بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، ورزشگاه 15 هزار نفري بناب در زميني به مساحت 165 هزار و 905 مترمربع در دست ساخت است كه پيشرفت فيزيكي آن به بيش از 77 درصد رسيده است.

بنابراين گزارش، زيربناي ساختمان اصلي ورزشگاه بناب كه ساخت آن در 9 جبهه كاري ادامه دارد، حدود 19 هزار متر مربع است.

اين گزارش حاكيست: بيشتر تجهيزات و تأسيسات مورد نياز ، 10 هزار صندلي و دكل هاي برق ورزشگاه 15 هزار نفري بناب نيز خريداري شده است.

همچنين اعتبار پيش بيني شده براي ساخت ورزشگاه بناب در سال 1399 مبلغ يازده ميليارد و 500 ميليون تومان است و اين ورزشگاه براي تكميل و راه اندازي در مهر سال آينده به تأمين و تخصيص 35 ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز دارد.

نظرات