سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با دستور رئیس جمهوری:

بیمارستان 150 تختخوابی زرند در کرمان گشایش یافت

دسته بندی: اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بیمارستان 150 تختخوابی زرند در شش طبقه ساخته شده و دارای بخش های درمانی مختلف برای خدمات دهی به بیماران و مراجعه کنندگان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بیمارستان 150 تختخوابی زرند در شش طبقه ساخته شده و دارای بخش های درمانی مختلف برای خدمات دهی به بیماران و مراجعه کنندگان است.

بنابراین گزارش، بیمارستان جدید زرند دارای بخش های اورژانس، رادیولوژی، سی تی اسکن، دیالیز، آزمایشگاه، درمانگاه تخصصی، کودکان، بستری زنان و زایمان، بستری داخلی زنان و مردان، جراحی، واحدهای اختصاصی زایمان(LDR)، مراقبت های ویژهICU، سی سی یو، مراقبت های ویژه نوزادان و چهار اتاق عمل پیشرفته و مجهز است.

سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی وظیفه ساخت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان وظیفه تجهیز بیمارستان 150 تختخوابی زرند را برعهده داشتند.

نظرات