سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

بررسی وضع پروژه بیمارستان جهرم با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی:

تلاش برای تکمیل بیمارستان جهرم تا پایان امسال

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی وضع اجرای پروژه ساخت بیمارستان 243 تختخوابی جهرم را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، علی نبیان در این نشست بر لزوم تکمیل بیمارستان 243 تختخوابی جهرم تا پایان سال تأکید کرد.

بنابراین گزارش: پروژه ساخت بیمارستان 243 تختخوابی جهرم 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

همچنین برای ساخت این بیمارستان 7 طبقه با 23 هزار مترمربع زیربنا 155 میلیارد تومان هزینه شده و حدود 65 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

گفتنی است: نیروهای فنی – مهندسی سازمان مجری ساختمان های و تأسیسات دولتی و عمومی تلاش می کنند بیمارستان جدید جهرم را تا پایان بهمن آماده تجهیز توسط وزارت بهداشت کنند.

نظرات