سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با نماینده کازرون:

طراحی بیمارستان جدید کازرون نهایی می شود

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با رئیس کمیسیون انرژی و نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در دیدار علی نبیان با فریدون عباسی وضع ساخت بیمارستان 217 تختخوابی کازرون بررسی و بر تکمیل طراحی آن تأکید شد.

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی در حاشیه این دیدار گفت: اجرای بیمارستان 217 تختخوابی کازرون پیشتر به عهده مجموعه ای در وزارت بهداشت گذاشته شده بود که دوباره به سازمان مجری واگذار شد.

مسعود منصوری با بیان اینکه طراحی های بیمارستان جدید کازرون نیازمند بازنگری و بروزآوری بود، افزود: در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با نماینده کازرون قرار شد طراحی ها در سریع ترین زمان ممکن تکمیل و پیمانکار پروژه نیز انتخاب شود.

نظرات