سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

صبح امروز:

معاون وزير راه و شهرسازي از مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران ديدن کرد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي صبح امروز از پروژه ساخت مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران ديدن کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در اين بازديد در قسمت هاي مختلف پروژه ساخت مصلاي بزرگ امام خميني (ره) تهران حضور يافت و با مشاور و پيمانکار اين طرح گفتگو کرد.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي در ادامه راهکارهاي تسريع در اجراي اين پروژه ملي را بررسي و دستورهاي لازم را صادر کرد.

 

نظرات