سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در نشست هم اندیشی با مشاوران و پیمانکاران مطرح شد:

تأکید معاون وزیر راه و شهرسازی بر حفظ کیفیت پروژه های عمرانی

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست هم اندیشی با مشاوران و پیمانکاران پروژه های عمرانی بر لزوم حفظ کیفیت و استفاده از بروزترین آیین نامه ها و استاندارهای ساختمانی در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی حیاتی مانند بیمارستان ها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی. علی نبیان با اشاره به نقش و اهمیت پروژه های درمانی و تاب آوری آنها در بحران هایی مانند وقوع زلزله و شیوع کرونا، گفت: نمی توان پذیرفت که مسائلی مانند زمان و تأمین منابع مالی، کاهش کیفیت اجرای بناهایی مانند بیمارستان ها را کاهش دهد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه جامعه فنی – مهندسی همواره باید کیفیت اجرای بناهای عمرانی را به عنوان یک اولویت مدنظر داشته باشد، افزود: زلزله هایی مانند آنچه در منجیل، رودبار، بم و ورزقان اتفاق افتاد همواره باید در ذهن ما باقی بماند تا بدانیم زلزله زمان و مکان مشخصی ندارد و بر همین مبنا ما باید دقت خاصی در انتخاب مکان و چگونگی طراحی اجرای پروژه های عمرانی داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه استفاده از بروزترین آیین نامه ها  برای طراحی و اجرای بناهای ویژه ای مانند بیمارستان ها را ضروری خواند و اظهار کرد: چنین رویکردی می تواند چالش های پس از بحران را تاحدود زیادی کاهش دهد.

نبیان به بیمارستان هایی که پیش و پس از شیوع کرونا تحویل وزارت بهداشت شد و حالا در حال خدمات دهی به بیماران هستند، گفت: ساخت این بیمارستان ها که کادر درمان عزیز در آن فعالیت می کنند، کار یک فرد یا حتی یک شرکت نیست، بلکه حاصل فعالیت گروهی جامعه فنی – مهندسی کشور است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی سپس به مسائل مالی اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرد و افزود: کمبودهای مالی طی سال های گذشته همواره وجود داشته است اما می توان با حرکت بر مبنای ادبیاتی واحد قدری از مشکلات و چالش ها کاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی از مشاوران و پیمانکاران به عنوان بازوهای اجرایی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی یاد و خاطرنشان کرد: تلاش همه باید بر تحویل با کیفیت و به موقع پروژه های عمرانی، بویژه بیمارستان های در حال ساخت، متمرکز شود.

 

نظرات