سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

صبح امروز:

معاون وزير راه و شهرسازي از پروژه مجلس شوراي اسلامي بازديد كرد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي از روند ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عممومي. علي نبيان در اين بازديد وضع اجراي پروژه ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي را بررسي و دستورهاي لازم براي پيشبرد سريع تر امور را صادر كرد.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي در بازديد امروز خود بر لزوم تكميل به موقع پروژه ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد.

نظرات