سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور وزير بهداشت

بيمارستان ۲۳۵ تختی ابهر به بهره‌برداری رسيد

دسته بندی: اخبار سازمان
بيمارستان ۲۳۵ تختي ابهر با حضور وزير بهداشت و معاون وزير راه و شهرسازي به بهره‌برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، مهندس عليزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه براي احداث بيمارستان ۲۳۵ تختي ابهر ۴۵ ميليارد تومان هزينه شده است، گفت: اين بيمارستان با۱۷۵۰۰ مترمربع زيربنا،۶اتاق عمل،۶اتاق زايمانLDR دركنار۲۰ تخت اورژانس و ۴۱ تخت بخش مراقبت‌‌هاي ويژه در مواقع خاص به عنوان يك مركز تروما عمل مي‌كند.

 

نظرات