سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سرپرست اداره کل اجرای طرح های ملی مناطق 1 و 2 خبر داد:

پیشرفت 83 درصدی پروژه ساخت ورزشگاه بناب

دسته بندی: اخبار سازمان
سرپرست اداره کل اجرای طرح های ملی مناطق یک و دو سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از پیشرفت 83 درصدی پروژه ساخت ورزشگاه 5 هزار نفری بناب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، کرامت نرگس نژاد با اشاره به بازدید روزهای اخیر خود از روند ساخت پروژه‌های سازمان مجری در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران، گفت: خوشبختانه ساخت ورزشگاه بناب روند خوبی دارد و پیشرفت فیزیکی این پروژه با 17 هزار و 325 مترمربع زیر بنا به 83 درصد رسیده است.

سرپرست اداره کل اجرای طرح های ملی مناطق یک و دو سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: ساخت ندامتگاه تبریز با بیش از 62 هزار مترمربع زیر بنا ادامه دارای 14 درصد پیشرفت فیزیکی است.

کرامت نرگس‌نژاد در ادامه به بازدید خود از روند ساخت بیمارستان فاطمی اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: این بیمارستان 500 تختخوابی دارای 52 هزار مترمربع زیربنا است و اجرای آن نیز حدود 9 درصد پیشرفت دارد.

سرپرست اداره کل اجرای طرح های ملی مناطق یک و دو سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی به وضع ساخت بیمارستان جدید شهرستان نور در استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: عملیات ساخت بیمارستان 160 تختخوابی نور دارای 17 درصد پیشرفت فیزیکی است و 17 هزار و 821 مترمربع زیربنا خواهد  داشت.

 

 

نظرات