سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

5 بيمارستان جديد آماده تحويل به وزارت بهداشت است

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و  شهرسازي از آماده بودن 5  پروژه بيمارستاني براي تحويل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان با بيان اينكه همزمان با آغاز شيوع كرونا در كشور تلاش مضاعفي براي تكميل زيرساخت هاي درماني مورد نياز شد، گفت: نتيجه تلاش مجموعه فني – مهندسي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي در دوران كرونا تاكنون تحويل 9 پروژه بيمارستاني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است.

مدير عامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي افزود: 5 پروژه بيمارستاني ديگر نيز آماده تحويل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه در ميان آنها چهار بيمارستان قابليت آغاز تجهيز و پذيرش بيمار دارد.

معاون وزير راه و شهرسازي  با اشاره به دشواري هاي فعاليت هاي عمراني در دوران كرونا ادامه داد: تلاش كرديم پشتيبان كادر درمان كشور باشيم و زيرساخت هاي لازم براي فعاليت آنها را فراهم كنيم.

نبيان به برخي از بيمارستان هاي افتتاح شده در دوران كرونا اشاره كرد و گفت: بيمارستان هايي مانند لنگرود، بهشهر، سقز و سينا زرند همه در روزهايي به بهره برداري رسيدند كه نياز به فضاي مطلوب براي خدمات دهي به بيماران وجود داشت.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي تأكيد كرد:  باوجود تنگناهای مالی تکمیل بناهای بیمارستانی در اولویت اين سازمان قرار دارد.

 

نظرات