سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان فارس

نبیان از بیمارستان جهرم بازدید کرد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه ساخت بیمارستان جهرم 243 تختخوابی جهرم که در مرحله نهایی تحویل به وزارت بهداشت قرار دارد، بازدید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید امروز خود از بیمارستان جهرم با بیان اینکه شرایط کرونایی کشور اهمیت ساخت و تکمیل بناهای درمانی را مضاعف کرده است، گفت: تلاش ما در سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی تحویل سریع تر بناهای درمانی است تا اندکی از دغدغه مدافعان سلامت کشور کاسته شود.

نبیان ادامه داد: سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی تحویل 14 پروژه بیمارستانی را در دوره شیوع کرونا هدفگذاری کرده بود که بخش عمده آنها تحویل داده شده و اکنون در حال خدمات دهی به بیماران هستند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: تحویل پنج پروژه بیمارستانی دیگر را در دستور کار دارد که بیمارستان 243 تختخوابی جهرم یکی از آنهاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی به مشخصات بیمارستان جدید جهرم نیز اشاره کرد و گفت: ساختمان اصلی این بیمارستان 7 طبقه بیش از 19 هزار مترمربع زیربنا دارد و مساحت ساختمان های جنبی آن نیز به دو هزار و 617 مترمربع می رسد.

نظرات