سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

تحويل موقت دو پروژه بيمارستاني سازمان مجري:

بيمارستان هاي جهرم و مهديشهر تحويل موقت شدند

دسته بندی: اخبار سازمان
بيمارستان هاي جديد جهرم ومهديشهر كه به همت نيروهاي فني – مهندسي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي ساخته شده اند، به وزارت بهداشت تحويل موقت داده شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، بيمارستان 243 تختخوابي جهرم در 7 طبقه ساخته شده است و ساختمان اصلی آن بیش از 19 هزار مترمربع زیربنا دارد.

همچنين زيربناي ساختمان های جنبی بيمارستان 243 تختخوابي جهرم نيز به دو هزار و 617 مترمربع می رسد.

نظرات