سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون درمان وزیر بهداشت:

بیمارستان جدید جهرم عالی ساخته شده است

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تمجید از کیفیت ساخت بیمارستان 243 تختخوابی جهرم، گفت: این بیمارستان با کیفیتی عالی ساخته شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، قاسم جان بابایی در حاشیه بازدید خود از بیمارستان جدید شهرستان جهرم که به دست نیروهای فنی – مهندسی وزارت راه و شهرسازی ساخته شده است، گفت: این بیمارستان یکی از بیمارستان های ساخته شده توسط نیروهای فنی وزارت راه و شهرسازی است.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمارستان جهرم در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد، افزود: عمده تجهیزات این بیمارستان تحویل شده و بقیه تجهیزات نیز به زودی تأمین می شود.

نظرات