سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

پيشرفت 81 درصدي پروژه ساخت بيمارستان خمين

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي در سفر به استان مركزي از پيشرفت 81 درصدي پروژه ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در بازديد از پروژه ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين با اشاره به پيشرفت 81 درصدي اين پروژه گفت: بيمارستان خمين كه داراي دو ساختمان 2 و 4 طبقه است، در مجموع 12 هزار مترمربع زيربنا دارد.

مدير عامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي افزود: بيمارستان خمين با 4 اتاق عمل داراي بخش هاي اورژانس، درمانگاه، راديولوژي، بستري جراحي، داخلي، زنان و زايمان، كودكان و نوزادان خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در بيمارستان جديد خمين فضاي لازم براي 8 تخت دياليز و تجهيزات آن در كنار 18 تخت مراقبت هاي ويژه طراحي شده است.

نبيان سپس به برنامه سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تكميل پروژه هاي بيمارستاني اشاره كرد و گفت: طي روزهاي گذشته بيمارستان هاي جهرم و مهديشهر تحويل موقت شده اند و بيمارستان گچساران نيز در آستانه تحويل موقت قرار دارد.

مدير عامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي تأكيد كرد: در شرايط شيوع بيماري كرونا سازمان مجري تمام توان خود براي تكميل بيمارستان هاي جديد به عنوان زيرساخت عمراني بخش بهداشت و درمان كشور بكار گرفته است.

 

نظرات