سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

بهره برداری از بیمارستان های لنگرود و تکاب با فرمان رئیس جمهوری

نبیان: ساخت 13 بیمارستان به پایان رسید/ تکمیل یک بیمارستان دیگر در آینده نزدیک

دسته بندی: اخبار سازمان
بیمارستان های 135 تختخوابی شهید حسین‌پور لنگرود و 96 تختخوابی تکاب با فرمان رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، معاون وزیر راه و شهرسازی که در لنگرود مستقر بود در گزارش ویدئو کنفرانسی خود به رئیس جمهوری گفت: سازمان مجری به عنوان بخشی از بازوی فنی – اجرایی وزارت راه و شهرسازی و دولت با همکاری مشاوران، پیمانکاران، متخصصان و مهندسان ایرانی، تلاش کرده است از دغدغه وزارت بهداشت و مدافعان سلامت کشور کاسته شود.

علی نبیان به اقدامات سازمان مجری ساختمان ها پس از شیوع کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته احداث و تکمیل ۱۴ پروژه بیمارستانی  در دستور کار قرار گرفت که طی این مدت ساخت و تکمیل ۱۳ بیمارستان به پایان رسیده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: طی ماه آینده یک بیمارستان باقیمانده نیز تکمیل و به وزارت بهداشت تحویل داده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به مشخصات بیمارستان جدید لنگرود نیز اشاره کرد و گفت: این بیمارستان ۱۳۵ تختی  بیش از  ۱۱ هزار مترمربع زیر بنا دارد.

علی نبیان افزود: بیمارستان شهید حسین پور لنگرود دارای بخش‌های درمانگاه، اورژانس، تصویر برداری، فیزیوتراپی، بخش های بستری کودکان، زنان و زایمان، زنان LDR، مراقبت ویژه (CCU)، مراقبت ویژه (ICU)، اعمال جراحی، بستری داخلی و بستری خارجی است.

نظرات