سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

به مناسبت روز گرامیداشت شهدا:

کارکنان روابط عمومی سازمان مجری با فرزندان شهید شاغل د ر سازمان دیدار کردند

دسته بندی: اخبار سازمان
کارکنان روابط عمومی سازمان مجری به مناسبت روز گرامیداشت شهدا با با فرزندان شهید شاغل د ر سازمان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات  دولتی و عمومی، جمعی از کارکنان دفتر روابط عمومی با حضور در محل کار فرزندان شهید شاغل در سازمان و اهدای گل از مقام شامخ شهیدان و خانواده‌ آنها تجلیل کردند.

نظرات