سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سفر معاون وزير راه و شهرسازي به استان مركزي

نبيان: بيمارستان خمين در نيمه اول امسال تكميل مي شود

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي از تكميل شدن بيمارستان 144 تختخوابي خمين در نيمه اول امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در حاشيه بازديد از پروژه ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين، گفت: اين بيمارستان در دو ساختمان 4 و 2 طبقه ساخته مي شود، داراي نزديك 12 هزار مترمربع زيربنا است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با اشاره به مساحت حدود 32 هزار مترمربعي كه بيمارستان خمين در آن ساخته شده است، افزود: در اين بيمارستان فضاي لازم براي بخش هاي درمانگاه، اورژانس، راديولوژي، آزمايشگاه، مراقبت هاي ويژه، بستري، جراحي، مراقبت هاي ويژه، زنان و زايمان و كودكان پيش بيني شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بيمارستان خمين در نيمه اول امسال تكميل مي شود، ادامه داد: سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي پس از شيوع كرونا تلاش مضاعفي براي تكميل پروژه هاي بيمارستاني كشور در پيش گرفته است كه نتيجه آن برنامه ريزي براي تحويل 14 پروژه بيمارستاني به وزارت بهداشت بود.

نبيان با بيان اينكه از 14 بيمارستان ياد شده تاكنون 13 بيمارستان تحويل داده شده است، گفت: يك بيمارستان ديگر نيز به زودي تحويل وزارت بهداشت داده مي شود.

 

نظرات