سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

پيشرفت 57 درصدي پروژه ساخت بيمارستان رشت

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي از پيشرفت 57 درصدي پروژه ساخت بيمارستان 400 تختخوابي شهر رشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان با اشاره به ديدار اخير خود با آقاي كوچكي نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، گفت: در اين ديدار مسائل مربوط به پروژه ساخت بيمارستان 400 تختخوابي رشت نيز مطرح و بررسي شد.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي افزود: اين بيمارستان كه داراي 57 درصد پيشرفت فيزيكي است، در زميني به مساحت 46 هزار مترمربع طراحي شده و در حال ساخت است.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بيمارستان جديد رشت در 9 طبقه ساخته مي شود و ساختمان اصلي آن بيش از 35 هزار مترمربع زيربنا دارد.

نبيان سپس به بخش هاي پيش بيني شده در اين بيمارستان اشاره كرد و گفت:فضاي لازم براي بخش هاي اورژانس، درمانگاه، راديولوژي، بستري، مراقبت هاي ويژه، جراحي، دياليز، زنان و زايمان و اطفال تأمين شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تكميل 14 پروژه بيمارستاني توسط سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات از آغاز شيوع كرونا در كشور، تأكيد كرد: تكميل بناهاي بيمارستاني اهميت ويژه اي براي كاركنان سازمان مجري دارد و تخصيص به موقع بودجه لازم مي تواند سرعت كار را مضاعف كند.

نظرات