سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سفر معاون وزير راه و شهرسازي به استان مركزي

پيشرفت فيزيكي بيمارستان خمين به 84 درصد رسيد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي با سفر به استان مركزي از روند ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در بازديد امروز، چهارشنبه 23 تير، از پروژه ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين، گفت: تكميل اين بيمارستان براي نيمه اول امسال برنامه ريزي شده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با اشاره به مساحت حدود 32 هزار مترمربعي كه بيمارستان خمين در آن ساخته شده است، افزود: بيمارستان خمين كه در دو ساختمان 4 و 2 طبقه ساخته مي شود، داراي نزديك 12 هزار مترمربع زيربنا است.

معاون وزير راه و شهرسازي به ويژگي هاي معماري بيمارستان خمين نيز اشاره كرد و گفت: در اين بيمارستان فضاي لازم براي بخش هاي درمانگاه، اورژانس، راديولوژي، آزمايشگاه، مراقبت هاي ويژه، بستري، جراحي، مراقبت هاي ويژه، زنان و زايمان و كودكان پيش بيني شده است.

 

نظرات