سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاونان جدید سازمان مجری معرفی شدند

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، علی نبیان در مراسم امروز حسین نورانی را به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع معرفی کرد.

بنابراین گزارش، محمد شاهانی نیز امروز به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی آغاز بکار کرد.

همچنین از خدمات قاسم قربانعلی زاده عضو سابق هیئت مدیره سازمان مجری که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است با اهدای لوح قدردانی شد.

 

نظرات