سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

آغاز ايام سوگواري محرم

سازمان مجري سياه پوش شد

دسته بندی: اخبار سازمان
فضاهاي اداري سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي به مناسبت ايام سوگواري محرم سياه پوش شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، فضاي اداري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي به مناسبت ايام سوگواري براي سيدالشهدا(ع) و ياران باوفاي ايشان سياه پوش شد. 

بنابراين گزارش، كاركنان سازمان مجري نيز ضمن رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و با استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي در مراسم سوگواري محرم شركت مي كنند.

نظرات