سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

به صورت ويدئو كنفرانس:

مجمع عمومي سازمان مجري برگزار شد

دسته بندی: اخبار سازمان
مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، جلسه مجمع عمومي اين سازمان با حضور علي نبيان،معاون وزير راه و شهرسازي، به صورت ويدئو كنفرانس برگزار و موضوع اصلاحيه بودجه سال 1400 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچنين اعضاي حاضر در مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، اهداف، برنامه ها و بودجه پيشنهادي سال آينده را نيز بررسي كردند.

نظرات