سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

پيشرفت 83 درصدي پروژه ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بخشي كه ساخت آن در مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران بر عهده سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي است، حدود 83 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در حاشيه بازديد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء از روند ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران، افزود: اجراي  قسمت مركزي اين پروژه برعهده سازمان مجري است كه  83 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينكه بخش مهمي از ساختمان هاي مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران در همين مجموعه قرار دارد، ادامه داد: ایوان بزرگ مصلی با معماري و سازه پيچيده خود در كنار صحن و شبستان ها بخشي از بناهاي احداث شده در قسمت مركزي هستند.

معاون وزير راه و شهرسازي به بودجه امسال ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران نيز اشاره كرد و گفت: افزون بر 83 ميليارد تومان قانون بودجه، 500 ميليارد تومان نيز از محل فروش و تهاتر زمين هاي دولتي اعتبار براي ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران پيش بيني شده است.

علي نبيان با اشاره به اينكه در ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران استفاده از تسهيلات بانكي نيز پيگيري مي شود، اعتبار هزينه شده در اين پروژه طي نيمه اول امسال را 300 ميليارد تومان اعلام كرد.

نظرات