سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سفر معاون وزير راه و شهرسازي به استان مركزي:

نبيان: پيشرفت فيزيكي بيمارستان خمين به 92 درصد رسيد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي براي بازديد از روند ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين به استان مركزي سفر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در بازديد از پروژه ساخت بيمارستان 144 تختخوابي خمين از پيشرفت 92 درصدي اين پروژه خبر داد و گفت: تلاش مضاعفي براي تكميل اين بيمارستان و تحويل آن به وزارت بهداشت در جريان است.
مدير عامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي به مشخصات بيمارستان جديد خمين نيز اشاره كرد و  افزود: بيمارستان خمين با دو ساختمان 2 و 4 طبقه، در مجموع 12 هزار مترمربع زيربنا دارد. همچنين اين بيمارستان خمين با 4 اتاق عمل داراي بخش هاي اورژانس، درمانگاه، راديولوژي، بستري جراحي، داخلي، زنان و زايمان، كودكان و نوزادان خواهد بود.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در بيمارستان جديد خمين فضاي لازم براي 8 تخت دياليز و تجهيزات آن در كنار 18 تخت مراقبت هاي ويژه طراحي شده است.
مدير عامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي تأكيد كرد: تكميل بيمارستان خمين از اولويت هاي سازمان مجري است و به زودي شاهد تحويل اين بيمارستان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهيم بود.
كي خواهيم بود.

 

نظرات