سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌های ورزشگاهی استان لرستان بالای 80 درصد است

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت دو پروژه ورزشگاهی در استان لرستان برعهده سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی است، گفت: پیشرفت هر دو پروژه به بیش از 80 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، علی نبیان در بازدید از روند ساخت پروژه‌های ورزشگاهی استان لرستان، افزود: ساخت ورزشگاه خرم آباد با 85 درصد پیشرفت فیزیکی روند خوبی دارد که با تأمین به موقع اعتبار مالی می توان این ورزشگاه را آماده خدمات دهی به مردم این شهر کرد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: ورزشگاه خرم آباد پس از بهره برداری گنجایش 15 هزار تماشاگر را خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی ورزشگاه 5 هزار نفری بروجرد نیز به 81 درصد رسیده است که امیدواریم این پروژه نیز با تأمین بودجه لازم تحویل دستگاه بهره‌بردار شود.

علی نبیان با بیان اینکه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی پس از شیوع کرونا تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل بناهای درمانی داشت، افزود: این تمرکز تکمیل و تحویل 14 پروژه بیمارستانی را درپی داشت اما همزمان سایر پروژهای سازمان نیز پیشرفت مناسبی کردند.

نظرات