سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

پیشرفت 87 درصدی فاز دوم توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س)

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت 87 درصدی فازم دوم طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، علی نبیان با بیان اینکه طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) در سه قسمت اجرا می شود، گفت: فاز نخست این طرح با 11 هزار وصد مترمربع زیربنا دارای کتابخانه بزرگی بود که تکمیل و تحویل داده شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: فاز دوم این طرح با 22 هزار و صد مترمربع زیربنا صحن و شبستان مجموعه را شامل می شود که پیشرفت فیزیکی آن به 87 درصد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تکمیل فاز دوم طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) به 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

نبیان به وضع فاز سوم طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) نیز اشاره کرد و گفت: در این قسمت که هنوز آغاز نشده است باید چهار هزار و 700 مترمربع تملک صورت گیرد.

نظرات