سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور معاون وزير راه و شهرسازي:

مراسم تجليل از بسيجيان سازمان مجري برگزار شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي در مراسمي از كاركنان بسيجي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي تجليل كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در اين مراسم فعاليت جهادي و بسيجي وار در همه عرصه هاي كشور را ضروري خواند و گفت: حفظ روحيه بسيجي در شرايط فعلي از اهميت خاصي برخوردار است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينكه نيروهاي بسيجي همواره منشأ خدمات ارزشمندي در كشور بوده اند، افزود: با اتكاء به همين نيروي مردمي مي توان از بسياري تنگناها گذشت.

معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد به اينكه بسيج به همه قشرهاي جامعه تعلق دارد، ادامه داد:هرگز نبايد دلاوري ها و رشادت هاي بسيجيان عزيز در دوران دفاع مقدس را فراموش كرد.

گفتني است، در مراسم تجليل از نيروهاي بسيجي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، افزون بر معاون وزير راه و شهرسازي، حسين نوراني، عضو هيئت مديره و معاون توسعه مديريت و منابع و رسول مومني، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج غدير سازمان مجري نيز حضور داشتند.

 

نظرات