سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با همراهي معاون وزير راه و شهرسازي:

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني سازمان مجري در اردبيل بازديد كرد

دسته بندی: اخبار سازمان
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، از روند ساخت بيمارستان 500 تختخوابي و ورزشگاه 20 هزار نفري اردبيل بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، پيشرفت فيزيكي ورزشگاه 20 هزار نفري اردبيل به بيش از 65 درصد رسيده است و بهسازي نماي استاديوم فوتبال اين مجموعه ورزشي با اصلاح گراديان هاي آن در حال اجرا است.

بنابراين گزارش، سالن ژيمناستيك بخش ديگري از مجموعه ورزشي 20 هزار نفري اردبيل است كه در مرحله پي ريزي قرار دارد.

گفتني است: بيمارستان 500 تختخوابي اردبيل يكي از پروژه هاي بيمارستاني بزرگ سازمان مجري است كه با 14 درصد پيشرفت فيزيكي، در مرحله ساخت فونداسيون ساختمان اصلي و اجراي اسكلت فلزي ساختمان مغز و اعصاب قرار دارد.

نظرات