سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

پيشرفت 24 درصدي پروژه ساخت بيمارستان سلماس

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي از پيشرفت 24 درصدي پروژه ساخت بيمارستان جديد شهرستان سلماس خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در حاشيه بازديد از روند ساخت بيمارستان جديد سلماس گفت: اين بيمارستان 223 تختخوابي در زميني به مساحت 52 هزار و 284 مترمربع در حال ساخت است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي افزود: ساختمان اصلي بيمارستان سلماس پس از تكميل 12 هزار و 795 مترمربع زيربنا خواهد داشت كه فضاي لازم را براي بخش هاي تخصصي بيمارستان به خوبي تأمين مي كند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در طراحي بيمارستان سلماس فضاي لازم براي 35 تخت مراقبت ويژه، 12 تخت دياليز، 20 تخت بستري كودكان، 20 تخت زنان و زايمان و 15 تخت اورژانس پيش بيني شده است.

 

نظرات